Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Få hjelp til å sette i stand ditt kulturminne

Løpende søknadsfrist

Gjennom Kulturminnefondet kan private eiere få støtte til tiltak for å bevare sine verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

Siden Kulturminnefondet ga sine første tilskudd i 2003, har nærmere 5000 prosjekter fått støtte på til sammen 780 millioner kroner. I 2019 deler vi ut over 100 millioner kroner til prosjekter over hele Norge.

kulturminnefondet

KULTURMINNEFONDET

Bevaring av kulturminner for fremtiden

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud for private eiere av verneverdige kulturminner.

Fondet er et statlig forvaltningsorgan med formål om å bidra til å styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner og bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljø kan benyttes som grunnlag for fremtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskapning.

http://kulturminnefondet.no/

RYDD ET KULTURMINNE

Barn og ungdom inviteres til innsats - tjen kr. 4000,-

Rydd et kulturminne 2017/2018

Barn og ungdom over hele landet inviteres til innsats for bevaring av kulturminner. Norsk Kulturarv lanserer nå sin niende aksjon «Rydd et kulturminne». Aksjonen retter seg mot barn og ungdom under 18 år og kombinerer praktisk arbeid med kunnskap om kulturarven i nærmiljøet. «Rydd et kulturminne 2017/18» blir gjennomført i samarbeid med Sparebankstiftelsen DnB som gir oss økonomisk støtte.

Hvem kan søke:

Alle skoler/klasser, barnehager, lag og foreninger kan søke. Forutsetningen er at barn og ungdom under 18 år gjennomfører arbeidet, men gjerne i fellesskap med voksne.

 

https://www.miljolare.no/aktiviteter/kulturminner/rydding/2017-2018

 

Ta vare på kulturen i Skånland

Kulturminner - vårt felles ansvar

Det er viktig at vi tar vare på Skånland sine kulturminner, vi ønsker å øke kulturminnekompetansen i lokalsamfunnet og å drive informasjonsarbeid om kulturminnevern

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk