Statens kartverk har gjort vedtak i navnesaker i Skånland kommune.

Dette gjelder:

  • Navnesak 2018/330, samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • Navnesak 2017/566, skrivemåte navn på bruk 5/124 i Skånland kommune 
  • Navneksak 2013/3, Tjønna/Tjørna/Kjønna i Skånland kommune

 

Saksdokumenter kan leses her:

2018/330: https://www.kartverket.no/globalassets/om-kartverket/fylkeskartkontorene/troms-og-finnmark/stedsnavn-troms-og-finnmark/vedtak-troms/skanland-1913/vedtak-navnesak-2018-330-1913-skanland-kommune.pdf

2017/566: https://www.kartverket.no/globalassets/om-kartverket/fylkeskartkontorene/troms-og-finnmark/stedsnavn-troms-og-finnmark/vedtak-troms/skanland-1913/nytt-vedtak-navnesak-2017-566-skanland--kommune.pdf

2013/3:

Melding om vedtak i sak 2013-3 Tjønna-Kjønna i Skånland kommune.docx PDF document ODT document

Navnesaksliste sak 03-2013.docx PDF document ODT document

 

Etter § 10 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter § 5 første ledd

bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra

meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker.

 

En eventuell klage skal stiles til Klagenemnda for stedsnavnsaker og sendes til Statens kartverk med

kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivingen må behandle alle navn eller navneledd

klagen gjelder.