Mer informasjon på Skatteetaten sine sider her.

Følgende temaer tas opp på kursene:

  • regnskap
  • forskuddsskatt
  • skattemelding (selvangivelse) og næringsrapport skatt
  • fradragsrett
  • merverdiavgift og mva-melding
  • elektronisk innlevering