På tampen av 2016 arrangerte Skånland kommune kurs om ernæring for omsorgstjenesten. Samme kurs ble holdt to ganger  - før og etter lunsj - slik at alle ansatte som var på jobb også skulle få mulighet til å delta. Totalt ca 70 deltakere fra alle enheter var til stede.

Kurset ble holdt av Kristina Sandnes som er ernæringsfysiolog ved UNN Harstad, og hun gjorde en strålende jobb med å vise hvor viktig det er å screene ernæringsstatus samt hvor enkle tiltak som kan iverksettes dersom det er behov for endring i næringsinntaket.

Mens det kan være rimelig enkelt å kartlegge status for pasienter på institusjonene, vil det å kartlegge status hos hjemmeboende by på større utfordringer.  Andre tiltak må derfor iverksettes hos hjemmeboende, i samarbeid med både pasient og med pårørende.

bilde 2 ernæringskurs.jpg