Kurset er lovpålagt for landbruket og gir en grundig grunnleggende innføring i HMS-arbeidet.
HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker.

Din virksomhet trenger et godt og praktisk HMS-system.             

Kurset vektlegger systemforståelse og opplæring i bruk av elektroniske dokumentasjonsverktøy.
Form enkelt dine egne dokumenter og få hjelp til å finne frem i aktuelt lovverk.
God HMS er lønnsomt for din drift. Arbeidsevnen til deg og dine ansatte er avgjørende for en helsefremmende og lønnsom drift.

 

Kurset er inndelt i 3 deler til sammen 12 timer:
Veiledning      - 3 timer i gruppe med lærer
E-læring          - 6 timer egenstudier e-læring
Gårdsbesøk     - 3 timer i gruppe med lærer
Temaer i kurset:
- Hva er HMS                                     - Støy
- Ulykkesrisiko                                    - Psykisk helse
- Ergonomi                                         - Andre næringer
- Tiltak og rutiner                              - Opplæring og beredskap
- Brann- og el. sikkerhet                    - Arbeidsgiveransvar
- Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
Deltakeravgift:                kr 2000,- pr deltaker

Nå arrangerer vi Praktisk HMS-arbeid kurs i Troms:/ Nordland

Tid: Del 1 uke 37- tirsdag 12.september kl 18.00- 21.00   Sted:    Tjeldsundbrua Kro og Hotell

Del 3 uke 40- tirsdag 3.oktober kl 12.00-15.00 på en gård. Evaluering og utdeling av kursbevis

Påmelding til: Troms landbruksfaglige senter ved hanne.storteig@tromsfylke.no 90113767     Innen: 4.september 2017