Kvitfors vannverk:

Vi gjennomfører vedlikeholdsspyling av ledningsnettet torsdag 16/6 fra kl 2300 og utover natta.

Dette gjelder hele nettet og alle abonnenter.

Abonnenter vil oppleve ustabil vannforsyning, men vi anbefaler alle å ikke tappe vann i denne perioden for å unngå grums/skitt inn i ledningsnettet i huset. Etter spylingen (fra 0600 om fredagsmorgen) kan abonnenter tappe ut av denne vannkrana i huset på laveste punkt for å fjerne evt grums som må ligge igjen i rørene.

Driftsleder tekniske tjenester