ETS medisinske senter

Revegårdsveien 10
9440 Evenskjer

 

Øyeblikkelig hjelp tlf: 770 89 555 (andre henvendelser vil bli avvist)

Legevakt: 116 117

Ved livstruende tilstander ring 113