Likestillingsutvalget 2015-2019

Medlemmer:

   Telefon Varamedlemmer  Telefon
Marit Myklevoll, leder 97955638 1. Anett Vibeke Fløystad 97543198
Solbrith Lindahl 41230581 2. Britt Sjøvoll 48287546
Per Harald Simonsen, nestleder 40224785 3. Finn Haukebøe 92809195
 Laila T. Brodtkorb, Utanningsforbundet  97570446 Jan Hugo Olsen, utdanningsforbundet 94861593
 Ella Haldorsen, Fagforbundet  91871238 Stig Hanssen, Fagforbundet 99529634