Vi ønsker å utvikle vårt tjenestetilbud slik at vi er godt rustet til å forebygge, behandle og følge opp psykiske symptomer og lidelser gjennom tidlig, tverrfaglig innsats, og ønsker deg som psykolog velkommen til å delta i arbeidet med å utvikle og styrke våre kommunale helse- og omsorgstjenester

Les mer og søk i linken under.