Troms fylkeskommune forvalter midler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Midlene er del av Jordbruksavtalen og rammen for Troms i 2019 er kr 672 000 samt tilbakeførte midler fra tidligere år.

Midlene lyses ut med søknadsfrist 1. mars 2019 og søknad sendes elektronisk på www.regionalforvaltning.no, støtteordning Troms - Rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

Prioriterte områder for ordningen er:

- Tiltak som bidrar til å styrke rekrutteringen til landbruks- og gartnerutdanningen, og høyere utdanning i landbruksfag.

- Kompetansehevende tiltak og støtte til etter- og videreutdanningstilbud for næringsutøvere i landbruket.

 

Målgruppen for ordningen er landbruksorganisasjoner, lag, foreninger, kommuner, kurs-arrangører og utdanningsinstitusjoner etc.

Ordningen er nærmere beskrevet på www.tromsfylke.no.

Spørsmål kan rettes til Troms fylkeskommune ved spesialrådgiver Kjetil Helstad, kjetil.helstad@tromsfylke.no eller tlf. 77 78 81 94