Kultur-og folkehelsekoordinator hadde invitert lag, foreninger og politikere til informasjonsmøte for å fortelle litt om muligheter og ideer ifb. med friluftsliv og søknadsmuligheter. Anne-Margrethe Roll fra Midtre Hålogaland Friluftsråd presenterte friluftsrådet, som Skånland sammen med 11 andre kommuner i regionen er en del av. Kommunene i vår region har fantastiske muligheter for aktivitet og friluftsliv for alle.

Friluftsrådet jobber med folkehelse som perspektiv, og ønsker at folk flest skal se hvilke muligheter som naturen byr på. Det er et mål at folk skal kunne nyte naturen for rekreasjon og trening. Gjennom turer, rasteplasser, kurs og markedsføring ønsker friluftsrådet sammen med kommunen og legge til rette for at flest mulig skal få glede av den vakre naturen som omgir oss. På møtet denne ettermiddagen fikk de oppmøte et innblikk i friluftsrådets oppgaver og intensjoner.

På samme møtet presenterte også kommunen Tilskuddsportalen, som Skånland kommune er medlem av. Gjennom denne kan lag og foreninger finne frem til mange interessante muligheter for å søke om støtte til sine prosjekter.

Skånland kommune håper mange av innbyggerne og foreningene vil benytte seg av de muligheter som finnes for rekreasjon, trim, læring og velvære i vår vakre natur.

Foto: Janne Johansen

 

Foto 1: Interesserte tilhørere

 

Foto 2: Anne Margrethe Roll

 

Foto 3: Ordfører Helene Berg Nilsen sees i forgrunnen