Kommunestyret i Skånland har møte 15. juni klokka 10.00 på Sandstrand grendehus

 

SAKSLISTE

26/16           REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 15.06.2016
27/16           PLAN FOR TILSYN AV BARNEHAGENE I SKÅNLAND KOMMUNE
28/16           KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE
29/16           RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2016-2020
30/16           REGULERINGSPLAN EVENSKJER SENTRUM SYD KOMMUNESTYRETS SLUTTBEHANDLING
31/16           REGULERINGSENDRING DYRVIKHØGDA BOLIGFELT KOMMUNESTYRETS SLUTTBEHANDLING
32/16           SKÅNLAND KOMMUNES REGNSKAP FOR 2015
33/16           ÅRSMELDING SKÅNLAND KOMMUNE 2015
34/16           ÅRSMELDING RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2015
35/16           ÅRSMELDING 2015 ELDRERÅDET
36/16           KOMMUNEREFORMEN - SKÅNLAND KOMMUNES VEDTAK OM KOMMUNESAMMENSLÅING
37/16           TERTIALRAPPORTERING 2016
38/16           SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI TIL UTBEDRING AV VEG
39/16           VALG AV MEDDOMMERE TIL OFOTEN OG SØR-TROMS JORDSKIFTERETT 01.01.2017 - 31.12.2020
40/16           VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE HÅLOGALAND LAGMANNSRETT 01.01.2017-31.12.2020
41/16           VALG AV MEDDOMMERE TIL TRONDENES TINGRETT 01.01.17-31.12.20
42/16           VALG AV FORLIKSRÅD OG MØTESEKRETÆRER FOR PERIODEN 01.01.2017 - 21.12.2020

Orientering ved møtestart:
Prosjekt nye Politidistrikt v/ Arnold Nilsen, Troms politidistrikt

Les sakspapirene her