klubbe

Saksliste:

PS 1/18        TILSTANDSRAPPORT GRUNNSKOLEN 2017

PS 2/18        STRATEGI FOR VEKST OG UTVIKLING I SØR-TROMS

PS 3/18        SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI VARDOBAIKI AS

PS 4/18        BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I GROVFJORD  - FASTSETTELSE AV HUSLEIE - GODKJENNING AV LEIEAVTALE MELLOM SKÅNLAND KOMMUNE OG KALVSKINNET UTLEIEBOLIGER AS

PS 5/18        ENDRINGER AV MIDTRE HÅLOGALANDS FRILUFTSRÅDS VEDTEKTER (TIDLIGERE OFOTEN OG SØR-TROMS FRILUFTSRÅD)

PS 6/18        HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN FOR HRS IKS

PS 7/18        AVTALE MED TROMS 110-SENTRAL

PS 8/18         POLITISK ORGANISERING TJELDSUND 2020 - HØRING

PS 9/18        SØKNAD OM Å TILRETTELEGGE FOR PARKERING, REKLAME OG SEPTIK

PS 10/18      SALG AV TOMT 16/654 OG 16/188

PS 11/18      OPPRETTELSE AV EIENDOMSSELSKAP

PS 12/18      VANNOMRÅDEUTVALG I SØR- OG MIDT-TROMS UTNEVNELSE AV KOMMUNAL REPRESENTANT

FO 1/18       SITUASJONEN FOR JORDBRUKET I SKÅNLAND KOMMUNE

RS 1/18       REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 20.02.2018
 

Orienteringer som vil bli gitt i møtet:

  • Strategi for vekst og utvikling i Sør-Troms v/ Sør-Troms regionråd
  • Samisk kultursenter – behov for kommunal garanti – v/ Vardobaiki

Sakspapirer finner du her Les: