klubbe

SAKSLISTE

FO 2/19  MASSEDEPONIER - INTERPELLASJON I KOMMUNESTYRET 10.04.2019
RS 3/19  REFERATSAKER KST 10.04.2019
RS 4/19  OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK 1. KVARTAL 2019
PS 9/19  SUPPLERINGSVALG TAKSTNEMND
PS 10/19  SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KREVE INN BOMPENGER FJELLVEIEN
PS 11/19  HÅLOGALAND KRAFT ANSVARLIG LÅN
PS 12/19  GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK STARTLÅN 2019
PS 13/19  GRATIS BRUK AV SKÅNLANDHALLEN TIL TRENING FOR BARN OG UNGE
PS 14/19  NYE OMSORGSBOLIGER FOR BO- OG MILJØTJENESTEN - REHABILITERING AV MØLLERSTUA
PS 15/19  FORESPØRSEL OM KJØP AV TOMT GNR 16 BNR 7
PS 16/19 TOMTESALG EVENSKJER SYD - PRISER OG RETNINGSLINJER

Sakspapirer til møtet finner du her: http://jupiter.skanland.kommune.no/motedag?offmoteid=26330

Møtet vil bli streamet