klubbe

Saksliste:

RS 10/17     REFERATSAKER KST 06.12.2017

PS 52/17      ENDRING I EKTESKAPSLOVEN- KOMMUNALE VIGSLER

PS 53/17      SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV

PS 54/17      IKT-STRATEGI FOR GRUNNSKOLEN I SKÅNLAND KOMMUNE

PS 55/17      SPILLEMIDLER 2018 - PRIORITERING AV SØKNADER, ÅRLIG RULLERING

PS 56/17      BUDSJETT 2018. ØKONOMIPLAN 2019-2021

PS 57/17      SØKNAD FRA GROVFJORD BÅTFORENING OM MIDLERTIDIG DISPOSISJONSRETT

PS 58/17      KOMMUNEPLANLEGGING - KYSTPLAN MIDT- OG SØR-TROMS

PS 59/17      FASTSETTING AV LØNN TIL RÅDMANNEN

PS 60/17      SAKSFREMLEGG KJØP AV EIENDOM

PS 61/17      BREDBÅNDSUTBYGGING TJELDSUNDBRUA - GROV

PS 62/17      VEINAVN SKÅNLAND KOMMUNE

 

Sakspapirer kan du lese her: http://jupiter.skanland.kommune.no/motedag?offmoteid=24728