klubbe

Saksliste

RS 5/18       REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 23.05.2018
PS 24/18     ENDRING AV MINSTEAREAL FOR JAKT PÅ ELG
PS 25/18     VEDTEKTSENDRING - OPPTAK AV TJELDSUND KOMMUNE I SØR-TROMS REGIONRÅD
PS 26/18     SAMMENSLÅING AV SØR-TROMS REGIONRÅD OG OFOTEN REGIONRÅD
PS 27/18     VERTSKOMMUNEAVTALE NAV ETS/NAV TJELDSUND OG EVENES
PS 28/18     OPPRETTELSE AV EIENDOMSSELSKAP

 

Orienteringer ved møtestart:
Kultur og folkehelse v/ kultur- og folkehelsekoordinator Janne Johansen

 

Sakspapirer finenr du her: http://jupiter.skanland.kommune.no/motedag?offmoteid=25293