klubbe

 

Saksliste:

RS 6/18         REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 2018
PS 29/18         REGNSKAP 2017
PS 30/18         ÅRSMELDING 2017 SKÅNLAND KOMMUNE
PS 31/18         ÅRSMELDING 2017 RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE
PS 32/18         ÅRSMELDING 2017 - ELDRERÅDET
PS 33/18         TERTIALRAPPORTERING 1. TERTIAL 2018
PS 34/18         SANDSTRAND OPPVEKSTSENTER - ADMINISTRATIV ORGANISERING
PS 35/18         FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR I SKÅNLAND KOMMUNE
PS 36/18         KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2018 - 2030
PS 37/18         BEREDSKAPSPLAN SKÅNLAND KOMMUNE
PS 38/18         LOKAL FORSKRIFT FOR BÅNDTVANG SKÅNLAND KOMMUNE - ENDELIG BEHANDLING
PS 39/18         SAMISKE STEDSNAVN I SKÅNLAND KOMMUNE
PS 40/18         SUPPLERINGSVALG RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2018 - 2019
PS 41/18         OPPRETTELSE AV FELLES VANNOMRÅDEUTVALG I SØR- OG MIDT-TROMS

​Saksdokumentene finner du her: http://jupiter.skanland.kommune.no/motedag?offmoteid=25294