klubbeSaksliste:

RS 7/18    REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 19.09.2018
RS 8/18    OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK 2. KVARTAL 2018
PS 42/18  KOMMUNEDELPLAN FOR EVENSKJER - HÅLOGALANDSPARKEN
PS 43/18  HÅLOGALANDSVEGEN - BRUKERFINANSIERING
PS 44/18  SØKNAD OM KJØP AV NÆRINGSTOMT GNR 23 BNR 282
PS 45/18  REGLEMENT VILTNEMND SKÅNLAND KOMMUNE
PS 46/18  HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP (HRS) SELSKAPSAVTALE ENDELIG VEDTAK
PS 47/18  FUSJON AV SKÅNLAND OG TJELDSUND BOLIGSTIFELSE

Saksdokumentene kan du lese her: Sakspapirer