klokka 12.00 på Tjeldsundbrua Kro og Hotell

klubbe

SAKSLISTE:

RS 11/18     REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 05.12.2018
PS 54/18     OPPSIGELSE AVTALER INTERKOMMUNALT SAMARBEID
PS 55/18     OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK 49/18,INKLUSIVE EIERSKAPSSTRATEGI SKÅNLAND VEKST
PS 56/18     SPILLEMIDLER 2019
PS 57/18     LEIEAVTALE IDRETTSHALL PÅ SANDSTRAND TIL BRUK TIL SKOLE/OPPVEKSTENTER
PS 58/18     FASTSETTING AV LØNN TIL KST. RÅDMANN
PS 59/18     BUDSJETT 2019. ØKONOMIPLAN 2020-2022
PS 60/18     SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT -
PS 61/18     SØKNAD OM KJØP AV FRIAREAL TILKNYTTET 16/623
PS 62/18     OPPRETTELSE AV POLITISK SAMARBEIDSORGAN - MIDTRE HÅLOGALAND REGIONRÅD

 

Sakspapirer finner du her: http://jupiter.skanland.kommune.no/motedag?offmoteid=25295
Formannskapets innstilling budsjett 2019 og Økonomiplan 2020-2022.pdf