klubbe

 

 

Ved møtestart vil politikontakt i Skånland, Ørjan Munkvold, og politistasjonssjef Frank Sletten orientere om Kriminalstatistikk 2018 for Harstad Politistasjons distrikt. 

Saksliste:

FO 1/19               ØKONOMISK SOSIALHJELP OG ARBEIDSAVKLARINGSPENGER  INTERPELLASJON KST 19.02.2019

RS 1/19               REFERATSAKER KST 19.02.2019

PS 1/19               TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2018

PS 2/19               DELING AV EIENDOM GNR. 16 BNR 70

PS 3/19               KOMMUNEDELPLAN FOR EVENSKJER - HÅLOGALANDSPARKEN

PS 4/19               MOAN MILJØPARK - MENGDEVURDERING

PS 5/19               TILSYNSAVGIFT TOBAKK - SALGSSTEDER

PS 6/19               SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM LEDER I KONTROLLUTVALGET

 

Sakspapirer finner du her: http://jupiter.skanland.kommune.no/motedag?offmoteid=26329