Tema for våren 2017:

6/2: Montebello

6/3: Hjelpemidler v/ ergoterapeut

3/4: Å fylle hverdagen

8/5: Ønsketema

12/6: Ute i naturen