Som følge av spordybder i veidekket og lokale erfaringer, har Statens vegvesen besluttet å senke hastigheten fra 90 km/t til 70 km/t fra flyplassen til Boltåshøgda.

I første omgang gjelder dette fram til 23 april.

 

Siden dette er en vegstrekning som mange av oss kjører daglig, er det viktig at vi er obs her.

 

Mer informasjon finner du i vedlegget