Sted:          Norskkurs med samfunnskunnskap tilbys i lokaler til Folkeuniversitetet Nord på Evenskjer

Tid:            Hver mandag og onsdag fra kl 15.00 – 19.00.

 

Skånland kommune i samarbeid med Folkeuniversitetet Nord tilbyr norskkurs for voksne innvandrere over 16 år med behov for norskopplæring. Det undervises etter ”Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere” . Deltakeren skal kunne nå et ferdighetsnivå i norsk hvor deltakeren bruker og bygger videre på sin medbragte kompetanse i utdanning, arbeid og samfunnslivet. Norskkurs inkl. samfunnskunnskap vil også danne grunnlag ved søknad om permanent oppholdstillatelse.

 

Innvandrere (flyktninger) som er under intro tilbys norskkurs integrert i grunnskolen.

 

Ytterligere opplysninger gis av:

Folkeuniversitetet Nord, v/Gunn Laila Johansen, mobil: +47 905 9229, glj@fu.no eller

Skånland kommune, v/ Gerd Larsen, tlf. 77089533, gerd.larsen@skanland.kommune.no