Tid:                                        Mandag 20.08.2018, kl 16-20

Undervisningslokale:     Folkeuniversitetet; gamle posthus, hovedinngang/hovedklasserom.

Lærer:                                  Knut Helge Munkebye

Dersom du ønsker norskkurs eller har andre spørsmål, ta kontakt på tlf. 77 08 95 00/77 08 95 33, eller send e-post til oss på post@skanland.kommune.no

 

For mer informasjon om norskopplæring, se www.imdi.no og www.vox.no

 

For mer informasjon om norskprøver, A1, A2, B1 og B2, se www.norskprøven.no