Prøvene avvikles på Folkeuniversitetet Nord, Evenskjer (i det gamle posthusbygget).  Nye prøver gjennomføres i slutten av mai 2019.

Info og påmelding: Knut Helge Munkebye, tlf.918 62 505 eller Gerd Larsen, tlf. 77 08 95 33

 

Du finner mer om prøvene her:

Norskprøve:  https://www.kompetansenorge.no/norskprove/

Samfunnskunnskapsprøve:  https://www.kompetansenorge.no/samfunnskunnskapsprove/

Statsborgerprøve:  https://www.kompetansenorge.no/statsborgerproven/