bilde 1.jpg20180306_214558_resized.jpg20180306_213757_resized.jpg20180306_202236_resized.jpg20180306_202220_resized.jpg20180306_201443_resized.jpg20180306_201335_resized.jpg20180306_191958_resized.jpgSIden turlaget ble stiftet har de lagt til rette og stimulert både unge og voksne til å bruke naturen. Dette har de gjort ved å tilrettelegge et utall av løyper og turmål. De har bygd lavvoer, gapahuker og tilrettelagt rasteplasser. De har satt ut benker, bygd bruer og kloppet stier. Alt dette for at folk flest skal kunne benytte seg best mulig av den nydelige naturen som omgir oss. Nova turlag har bidratt til mange ulike turmål - fra de enkle nærturene og til de mer krevende toppturene. Det at vi har frivillige aktører som Nova turlag bidrar til at vi i Skånland kan skryte av å ha et sterkt desentralisert frisklivstilbud i bygdene. Turlaget bidrar til at folk flest kan komme seg i aktivitet, og at ikke "dørstokkmila" blir så dominerene. Det er for de fleste mye mer spennende å gå på tur når noen har gått foran og tilrettelagt de ulike stiene og turmålene.

Skånland kommune har alltid hatt et godt samarbeid med Nova turlag, og de har vært strålende samarbeidspartnere, som virkelig har bidratt til å sette folkehelseperspektivet ut i praksis. Det var også på denne bakgrunn at Nova turlag mottok kommunens kulturpris. Det er en selvfølge at også de som jobber med friluftsliv og tilrettelegging for folk flest, inngår i kulturbegrepet.

På markeringa av turlaget sitt 20-års jubileum ble mange hedret for sin innsats. Det er utrolig mye frivillig innsats som er nedlagt, og mange fikk en nydelig turkopp som oppmerksomhet for sin innsats. Jan-Arne Haugland, er leder i Nova turlag, og gjør en utrettelig innsats for turlaget og friluftslivet.

Ordfører og kultur-og folkehelsekoordinator var så heldig å bli invitert med på markeringa av jubileet, og de er fulle 20180306_191929_resized.jpgav lovord for den fantastiske innsatsen som legges ned av alle frivillige i Nova turlag.