Ny runde med folkemøter om kommunereformen i Skånland

Denne møterunden vil ha fokus på den forestående folkeavstemmingen 29. og 30. mai, og det vil bli gitt oppdatert informasjon om praktiske forhold ved avstemmingen, stemmesedler, kriterier og de aktuelle alternativene.

Folkemøtene arrangeres følgende steder og til følgende tidspunkt:

9. mai: Ungdomshuset Evenskjer fra 18-20                       

12. mai: Huset i Havet fra 18-20                                                        

18. mai: Sandstrand skole fra 18-20

 

Velkommen!