Ny utviklings- og næringssjef er tilsatt

 

 

Torunn Rørvik Wilhelmsson er tilsatt som Skånland kommunes utviklings- og næringssjef. Hun er 39 år, bor i Sørvika og har erfaringsbakgrunn fra bla MOECO Oil & Gas Norge, Innovasjon Norge og Finnmark Reiseliv. Rørvik Wilhelmsson har utdanning som bachelor i hotell/reiseliv og organisasjon og ledelse. Hun vil tiltre stillingen i løpet av høsten.

Som rådmann er jeg svært godt fornøyd med tilsettingen av Rørvik Wilhelmsson og det hun vil tilføre Skånland kommune.  Vi får nå styrket vår kompetanse og kapasitet for å tilrettelegge for videre utvikling av Skånland som en attraktiv kommune å etablere seg i, arbeide i og bo i!

Skånland kommune er inne i en positiv utvikling; vi har vekst i folketallet og mange ønsker å bo hos oss, næringslivet går godt og Evenskjer som sentrum tiltrekker seg positiv oppmerksomhet og mange fra regionen kommer og vil handle hos oss. Denne positive utviklingen skal vi som næringsvennlig og innbyggervennlig kommune fortsette med å tilrettelegge for, avslutter rådmann Torbjørn Simonsen.