Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Paraidrett - tilskuddsmuligheter

For idrettslag som ønsker å tilrettelegge for paraidrett

Her Idret. På Idrettsforbundets side er det en oversikt over tilskuddsordninger. Se her!tsforbundets side er det en oversikt over tilskuddsordninger. Se her!

Folkehelseprofil 2019 - Skånland

Noen trekk ved kommunens folkehelse

Trygghet og trivsel i oppveksten er temaet for folkehelseprofilen 2019,

og indikatorer og figurer tar utgangspunkt i dette temaet.

Indikatorene som presenteres er generelt valgt med tanke på

helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av

hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. All statistikk må

tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk