Fellesnemnda har nytt møte 22. mars

Denne gang holdes møtet på rådhuset på Evenskjer.

På sakskartet foreligger spesielt to viktige saker til behandling som begge utgjør viktige milepæler denne vinteren:

  • Politisk struktur Tjeldsund 2020
  • Interkommunalt samarbeid Tjeldsund 2020

 

Vi intensiverer og prioriterer også arbeidet med planleggingsarbeid og etablerer nå et eget prosjekt «Operasjon planlegging» hvor samfunnsplan, arealplan, helhetlig ROS og Planstrategi 2020-2023 skal utarbeides for Tjeldsund 2020. Både Skånland og Tjeldsund tilsetter nå planleggere og Fellesnemnda skal dekke deler av kostnadene gjennom omstillingsmidlene.

 

Saksdokumentene kan du lese her.Fellesnemnda 22.03.2018 Møteinnkalling.pdf