Fra tirsdag 11. september blir det endring i kjøremønsteret i deler av Evenskjer sentrum. En del av Revegårdsveien blir stengt på grunn av utskifting av vann og avløp samt bygging av nytt fortau.  Arbeidene vil pågå de neste 3-4 ukene og er et samarbeid mellom Skånland kommune og Skånland vannverk.

Omkjøring må skje på omkringliggende kommunale veier. Kirkegårdsveien vil ha enveiskjøring som i dag, og du oppfordres til å bruke dette krysset når du skal ta av fra fylkesveien. Ved rådhuset er det tillatt både inn og utkjøring. I tillegg åpnes Kleiva midlertidig for kjøring i begge retninger så lenge arbeidene pågår.

omkjøring.jpg