1000                   Kaffe og frukt

1030                   Velkommen

1040-1115           Utfordringer og muligheter for eldre landbruksbygg som ikke er i bruk. Bevaring av kulturminner og ny bruk. Uthus i nord.  Erik Lillebråten, Norsk kulturarv

1115-1145           Kulturminnefondet – et lavterskeltilbud til private eiere. Simen Bjørgen, Norsk Kulturminnefond

1145-1230           Lunsj

1230-1300           Lover og regler. Muligheter for bruksendring? Oddvar Brenna, Fylkesmannen i Troms og Finnmark

1300-1330           Eksempel på ny bruk – fra Nordland. Loviktunet ved Tor Ivar Grav

1330-1345           Trender og behov. Hva etterspørres? Lena Nøstdahl, Nordnorsk reiseliv

1345-1400           Pause med kaffe

1400-1420           Gammelfjøsen i Skardalen (UKL). Skardalen bygde- og kulturlag ved Per Larsen

1420-1440           Krogstadtunet i Sørreisa. Ingrid Krogstad

1440-1450           Innovasjon Norge – hva kan de bidra med? Wenche Styrvold, Innovasjon Norge

1450-1500           Finansieringsordninger. Troms fylkeskommune

1500-1530           Spørsmål og diskusjon. Oppsummering. Fylkeskonservator Anne-Karine Sandmo

 

Det legges opp til korte spørsmål etter hvert hovedinnlegg.

Møteleder Marit Gåre, Fylkesmannen i Troms og Finnmark

 

Dette er et åpent seminar. Alle som har interesse av å ta vare på gamle landbruksbygg er hjertelig velkommen.