Dette følgebrevet med adresseliste

 

Frist for innspill til planforslaget er satt til 20. mars.

Merknader sendes til

post@skanland.kommune.no   eller

-  Skånland kommune, Postboks 240, 9439 Evenskjer

og merkes  «Regulering ny barnehage Evenskjer»