Skånland kommune ligger lengst sør i Troms fylke. Administrasjonssenteret er Evenskjer. Kommunen har litt over 3000 innbyggere.

Kommunen grenser i øst mot Gratangen, i sør mot Tjeldsund, Evenes og Narvik (Nordland fylke), i vest mot Norges største øy, Hinnøya og kommunene Harstad og Ibestad.

Europaveig 10 går gjennom kommunen, og kommunen har forbindelse til Harstad og Hinnøya over Tjeldsundbrua.
Harstad/Narvik Evenes lufhavn er nærmeste stamflyplass og ligger ca. 16 km fra administrasjonssentret Evenskjer.

Kommunen ligger sentralt til i den mest folkerike regionen i Nord-Norge. Her er kort veg til det meste. Fra Tjeldsundbrua ca. 25 km til Harstad, hvor det finnes lokalsykehus og et variert nærings- og kulturliv.

Kommunens administrasjonssted Evenskjer , i tillegg er det tettsteder i Grovfjord , og Tovik/Sandstrand området. Internt holdes kommunen kommunikasjonsmessig sammen av RV 825 (Kystkulturvegen) som går i naturskjønne omgivelser fra Tjeldsund bru og nordover til Grovfjord.

Med sin sentrale beliggenhet nås et stort arbeidsmarket fra kommunen, og ca. 40% av arbeidstakere har sitt arbeid utenfor kommunen. Skånland kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen, og det er spredt kommunal tjenesteproduksjon. I Grovfjord driver kommunen barne- og ungdomskole, barnehage, eldreinstitusjon og hjemmetjenesten for nord-kommunen har sin base her. På Sandstrand driver kommunen barneskole, barnehage og eldreinstitusjon. På Evenskjer er kommunens administrasjon samlet på rådhuset sentralt på tettstedet, i tillegg finnes barne- og ungdomsskole, legekontor, helsestasjon, barnehage, sykehjem og ulike pleie og omsorgstjenester. Statlige etater som NAV og lensmannskontor er også lokalisert til Evenskjer.

Næringslivet i kommunen består av mekanisk industri, fiskeoppdrett i nord-kommunen i tillegg til tradisjonel land- og skogbruk. I sør-kommunen omkring Evenskjer er det først og fremst servicetilbud. Evenskjer har etterhvert blitt et viktig handelssentrum for både deler av Evenes, Tjeldsund og sørste del av Harstad kommune.

Kommunen har tre kirkesogn, sentrert rundt hhv. Skånland kirke, Tovik kirke og Astafjord kirke (Grovfjord).

En betydelig andel av befolkningen har samisk opprinnelse, og det er vitale samiske miljø i kommunen som sørger for stor aktivitet innenfor samisk kultur og språk.

Kommunen har et areal (eksklusiv sjøareal) på ca. 466 km2. Det er mange spennende fjelltinder å bestige her, den høyeste er Skittendalstinden på 1306 m.o.h. Naturen gir store muligheter for et aktivt friluftsliv, og er en populær kommune for fritidsbebyggelse.

Det er opparbeidet tomtefelt på Evenskjer (Dyrvikhøgda) hvor man har ledige tomter. Det arbeides med å forsøke å tilrettelegge tomter i andre deler av kommunen. For øvrig ønsker kommunen å legge tilrette for spredt boligbygging.

Kommunen har et yrende lags- og foreningsliv, både innen idrett og andre aktiviteter. Disse utviser stor dugnadsånd og medvirker til trivsel og aktiviteter for innbyggere i alle aldre.