Alle opptellinger i forbindelse med folkeavstemmingen i Skånland er nå avsluttet.

Resultat av førstevalgstemmene var som følger:

Velgere

ETS

Harstad m.fl.

Skånland

som egen

Blank

Forkastet

Sum

Totalt

2477

1046

87

152

5

25

1315

Andel


79,5 %

6,6 %

11,6%

0,4 %

1,9%

100%

Valgdeltakelsen var slik: 


Forhånd

Valgting

Fremmedst.

Sum

Mantallsf.

Deltakelse

Uten krets

6


Skånland

154

455

6

615

1175

52,3%

Sandstrand

40

199

2

241

460

52,4%

Grov

42

176

5

223

452

49,3%

Trøssemark

56

160

20

236

384

61,5%

Sum

292

990

33

1315

2477

53,1%

Valgtingsstemmer ble opptalt kretsvis. Valgresultatet per krets var slik:

ETS

Harstad m.fl.

Skånland som egen

Skånland

89,7%

3,6%

6,7%

Sandstrand

76,4%

10,3%

13,3%

Grov

61,7%

14,4%

24,0%

Trøssemark

90,1%

2,0%

7,9%

ETS alternativet var klart størst i alle kretsene.  Dette gir et bilde om at det er flertall for samme retning i alle deler av kommunen.

Resultat av andrevalgsstemmene var slik:

Andrevalgsstemmer

Førstevalg

ETS

Harstad m.fl

Skånland

som egen

Blank*

Sum

ETS

1046

132

672

242

1046

Harstad m.fl.

87

47

21

19

87

Skånland som egen kommune

152

102

12

38

152

1285

149

144

693

299

1285

Andel

11,6%

11,2%

53,9%

23,3%

* Blanke stemmer inkluderer også de som har krysset samme første og andrevalg.

Dersom man fordeler andrevalgsstemmene til ETS på hhv. Skånland som egen kommune og Harstad m.fl, så gir dette følgende resultat som innbyggernes andrevalg i folkeavstemmingen.

Førstevalg

Andrevalg

Sum stemmer

Prosent

Harstad m.fl.

87

144

231

21,5%

Skånland som egen kommune

152

693

845

78,5%1076