Status i prosessen med etableringen av oppvekstsenteret er at vi er inne i den fasen der vi gjennomgår de innkomne tilbud i detalj.

Skånland kommune mottok 5 tilbud da vi lyste ut konkurransen. Av disse 5 er 2 avviste fordi de ikke tilfredsstilte de kravene vi hadde satt.

Endelig valg av leverandør vil basere seg på det vi har synliggjort i konkurransegrunnlaget, der en såkalt vekting vil gjøres basert på følgende:

Pris: teller 20%

Leveringstid: teller 15%

Fleksibilitet og funksjonalitet i tilbudt løsning: 60%

Estetikk: 5 %

 

Vi regner med å være ferdige med detaljgjennomgangen av tilbudene som nå er aktuelle og klar med innstilling av leverandør før utgangen av august.

 

De som arbeider med dette, er en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Sandstrand skole, Sandstrand barnehage og tekniske tjenester. Ved behov, innhenter vi videre kompetanse utenfra.

 

Har du spørsmål, rett dem gjerne til Skånland kommune – helst pr epost til post@skanland.kommune.no , så skal vi forsøke å svare så raskt vi kan.