Vi opplever relativt høye temperaturer for årstiden. Dette i kombinasjon med mye nedbør, gjør at det mye overvann i terrenget nå.

Isen som hadde lagt seg på vann, er høyst usikker, men mye overvann fører også til at det er mye vann i små bekker, i grøfter, og steder der det vanligvis er tørt.

Det kan danne seg «lommer» av vann under sne og is som gjør at det er spesielt viktig å være oppmerksom på de stedene der det vanligvis er trygt.

Slike «lommer» kan være farlige spesielt for barn under lek ute.

 

Det kan være greit at voksne/foreldre/foresatte er oppmerksom på dette og snakker med barna om at isen er utrygg både i grøfter og andre steder. Det kan være dypt enkelte steder. 

Er det steder dere vet om at dette kan være et problem i deres nærområde, sjekk gjerne dette ut slik at vi forhindrer ulykker så langt vi kan.

 

Værmeldingen viser at mildværet fortsetter. Fra og med helga – julaften – ser det ut for at det kan bli litt nattefrost som igjen kan medføre at det fryser på.

 

 usikker is