Fratreden i 2018 etter 25 års tjeneste

Fratreden etter 25 års tjenestetid.jpg

Laila Brodkorb, Skånland skole, Odd Karstein Olsen, ETS medisinske senter og Kristine Vik, Møllerstua. I tillegg har Ole Petter Elvenes, Grov skole og Kirsten Nordgård, Skånland skole fratredt i 2018, men var forhindret fra å møte.

25 års tjenestetid

25 års tjenestetid.jpg

Mette Dorgli Kristiansen og Solfrid Hakvåg. Begge renholdtjenesten sør. Asbjørn Grønneng Skånland skole.

Jobbet 25 år i Skånland kommune.

Medalje for 40 års tjenestetid i Skånland kommune.

Norges Vels fortjestemedalje.jpg

Trine Schøning, Sandstrand skole, Helene Berg Nilsen Lønn og Personal, Anna Helene Tande, Lønn og personal og Gerd Larsen, Rådmannens stab.