Kommunestyret i Skånland kommune egengodkjente revidert planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030, i møte den 10.05.2017, sak 15/17.

Vedlegg: