Planutvalgets medlemmer

Navn
  Parti Telefon E-post Varamedlemmer
Laila Benjaminsen, leder AP 41806952

laila.benjaminsen@skanland.kommune.no

Randi Bruun, AP, Helge Nilssen, AP
Ella Haldorsen, AP, Gro Nilssen, AP
Snorre Øien, AP

Kjell Erland Pedersen Rødt 41204138 kjell.erland.pedersen@skanland.kommune.no
Jan Hugo Olsen, nestleder AP 94861593 jan-h-o@online.no
Knut Sletten H 99287073 knut.sletten@itpartner.no Tor Einar Fagereng, Geir Jakobsen, H,
Frode Nylund, H, Pål Johansen,V
Rolf Inge Pettersen H 90799575 roi-pett@online.no