Planvarsel: Detaljregulering barnehage Evenskjer, Skånland kommune.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av planarbeid for Skånland kommune. Planområdet omfatter gnr 16/bnr 729, 730 og 412.

 

Hensikten med reguleringen er å skaffe hjemmel til å etablere en ny barnehage og parkering. Det kan i forbindelse med nybygging bli aktuelt å legge om deler av eksisterende vegtrasè og etablere en ny adkomstvei til Fv 115.

Ubebygde områder er i kommuneplanen fra 2008 avsatt som landbruk-, natur- og friluftsområde/LNF, øvrig areal inngår i gjeldende plan for Geitberget.

Skånland kommune har vurdert at tiltaket ikke krever konsekvensutredning.

Nærmere informasjon om tiltaket fås i kommunens ekspedisjon og på nettsiden.

Norconsult AS utarbeider planen. Spørsmål rettes til Schistad på tlf. 77 00 11 37. Innspill rettes skriftlig pr. e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen ;  eller pr.post til: Norconsult AS, Skolevegen 1, 9407 Harstad.

Fris for innspill 24.06.2016.

2016-05-23_planvarsel_evenskjer barnehage_regulering.pdf

evenskjer barnehage_gjeld. reg.kart utsnitt_vedlegg planvarsel.png

2016-05-19_barnehage evenskjer_notat_oppstart planarbeider.pdf

evenskjer barnehage_grunnkart utsnitt_vedlegg planvarsel.png