Sanitærmodulen som er plassert på Isbadestranda har skapt mye engasjement.

Modulen inneholder 3 toalettrom; dame-, herre- og handikaptoalett. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Skånland kommune og Skånland kystlag.

I forbindelse med plassering er det mange forhold som må vurderes - blant annet universell utforming og tilknytning til vann-, og avløp. Det er kommet inn reaksjoner på nåværende plassering, og det arbeides videre med alternative plasseringer på Isbadestranda. Vi håper å finne en rask avklaring på plassering slik at toalettene kan være operative til Isbadedagen.