Vi minner om frist for søknadsfrist for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid – der søknadsfristen er 20 januar.

 

Fra 1 mai i år, skal alle slike søknader leveres elektronisk – vi oppfordrer alle til å levere elektronisk fra og med denne søknadsrunden.

 

Skjema for utfylling, finner dere her: https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/produksjonstilskudd/

 

NB: Tilgangen til Altinn.no er personlig – dette er ikke en tilgang som Skånland kommune har.

 

Det er derfor svært viktig å understreke at det er det enkelte foretak som skal søke, som er ansvarlig for å fylle søknad med korrekte opplysninger og å få denne sendt.

 

Grunnet presset kapasitet, har Skånland kommune svært begrensede muligheter til bistand ifm denne søknadsomgangen.

 

 

For Skånland kommune

 

 

Jan Egil Strand

Leder driftsenhet for tekniske tjenester

77089510(a) / 90140537(m)