2018

EVENSKJER:
• Kl 08.00 Flaggheising på skolen
• Kl 10.30: Togoppstilling v/Skånland skole
• Kl 11.00: Avgang tog
• Kl 11.30: Appell Skånland sykehjem ved 8.klasse
• Kl 11.45: Kransenedleggelse ved Skånland kirke
• Kl 12.00: Gudstjeneste i Skånland kirke
• Kl 12.00: Arrangementet på skolen starter. Barneleker.
• Kl 13.15: Tale for dagen
• Kl 14.15: Premiering aktiviteter, loddtrekking


SANDSTRAND:​
• Kl 10.45: Folketoget stiller opp v/Sandstrand skole.
• Kl 11.00: Toget går fra skolen til SBS. Appell Tove Sigrid Lund
• Kl 12.00: Grendehuset åpner dørene, salg av pølse, is og brus. Loddsalg
• Kl 13.15: Tale for dagen v/ Hans Zakarias Schjelderup
• Kl 13.30: Barnekor
• Kl 14.15: Loddtrekning m.m. Tautrekking på skolen
• Kl 18.00: Møtes vi alle til slåball på Rensåhøgda

GROV:
• Kl. 11.00: Toget går fra Grov skole. Grov skole og amatørkorps spiller
• Kl. 12.15: Kafeen og tombolaen åpner
• Kl. 12.30: Aktiviteter åpner
• Kl. 13.00: Tale for dagen
• Kl. 13.30: Korps og aspiranter
• Kl. 14.30: Premiering aktiviteter og loddtrekking.

SALTVANN GRENDEHUS:
• Kl. 14.00: Salg av lapskaus, kaffe og kaker. Loddsalg.
BREISTRAND GRENDEHUS:
• Kl. 15.00: Kafé med kaffe og gode kaker. Loddsalg og Barneleker.
LAVANGSEIDE GRENDEHUS:
• Kl. 14.00: Kafé med salg av mat og drikke. Barneleker.
ETS KULTURSKOLE, BOLTÅS:
• Kl. 14.00: Kafé med salg av mat og drikke. Leker og loddsalg
STEINSLAND GRENDEHUS:
• Kl. 17.00: Kafe med salg av kaffe og kaker