boligfelt drone.jpg

Denne høsten har Skånland kommune laget nye profileringsfilmer som viser nye og eksisterende boligfelt med tomter til salgs. Det er produsert profileringsfilmer for følgende områder: Evenskjer sentrum, Evenskjer Syd, Dyrvikhøgda(Evenskjer), Bjønnshågen(Sandstrand), Staruphågen(Tovik) og Ressan(Grovfjord).

Se alle filmene her.

Boligområdene er tilgjengelige for både privatpersoner og utbyggere.

For kjøp av tomter eller andre henvendelser kontakt oss på 77 08 95 00 eller post@skanland.kommune.no