Tjeldsund 2020 arbeider aktivt for å bygge opp et videregående skoletilbud nær fagskolen innen brann, redning og samfunnssikkerhet på Fjelldal, og vi har derfor opprettet en midlertidig stilling som:

 

 

 

Prosjektleder for etablering av videregående skoletilbud

 

 

 

  • 100 % stilling med varighet på ett år og med mulighet til forlengelse.

Søknadsfrist 1. mars 2018

Fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema finner du her.