I Fellesnemdas møte 13.9 ble det bestemt at stillingen som prosjektleder/rådmann for nye Tjeldsund skal lyses ut internt.

 

Saken ble lagt frem uten innstilling og sakspapirer kan du lese her

 

Stillingen blir nå lyst ut internt og har søknadsfrist 24.september.