NIBIO gjør i samarbeid med Fylkesmannen en kartlegging av forekomster av skadet osp i fylket, og ber om hjelp fra kommunene og innbyggerne til å få kartlagt eventuelle forekomster i vår kommune.

 

Bakgrunnen er at det er registrert en del skadet osp i nordvestre Skandinavia, og det er av denne grunnen interessant å få kartlagt om dette er skader som også kan påvises i Norge/Troms.

 

Vet du om steder/ felt med skrantende ospetrær/holt, ber vi deg ta kontakt.

 

Ta gjerne et bilde og vedlegg informasjon om hvor denne forekomsten er (så nøyaktig som mulig), og send det på epost til oss: post@skanland.kommune.no