Vi inviterer gründere, potensielle og etablerte reiselivsaktører i kommunene Evenes, Tjeldsund og Skånland til reiselivsworkshop
6. juni kl 12:00-15:00 ved Tjeldsundbrua kro og hotell.

Kommunene mellom Harstad og Narvik har unike muligheter til å etablere eller videreutvikle reiselivsprodukter hvor lokalprodusert mat, natur, kultur og nordnorsk gjestfrihet spiller en viktig rolle.

Workshopen er et kommunalt næringsrettet samarbeidsprosjekt for å bidra til stimulering og utvikling av reiselivsprosjekter i de 3 respektive kommunene. Tema for workshopen er inspirasjon, nytenking, etablere oversikt og skape samarbeid mellom de ulike aktørene i reiselivsbransjen.

Sysler du med tanker om å starte opp ditt eget opplevelsesprosjekt, eller er inne i en fase hvor din reiselivsbedrift vurderer videreutvikling eller nye samarbeidsparter - sett av dagen og bli med! Detaljert program kommer.

Vertskap for kommunene Evenes, Tjeldsund og Skånland:
Beate Stellander, Liv Kristin Johnsen og Torunn Rørvik Wilhelmson