Sandstrand Røde kors og Skånland Røde kors tok i fjor høst initiativ til å søke om midler for innkjøp av Rick-shaw-sykler til institusjonene i Skånland. Røde Korsforeningene så tiltaket som et godt bidrag til trivsel og bedre folkehelse, både for beboerne på institusjonene og for syklistene/ sjåførene som tar dem med ut på tur.

Med god hjelp fra distriktskontoret i Troms Røde kors ble det sendt inn søknad om midler, og Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen svarte positivt på søknadene. Sandstrand Røde kors og Skånland Røde kors takker for støtten som gjorde det mulig å gå til anskaffelse av 3 sykler til Skånland kommune.

Driftsenhetene fikk i oppdrag å finne og bestille sykler som hadde god nok motor til å sykle i vårt kuperte terreng, og som var lette å bruke og å stige om bord i. Sensommer i år kom syklene, som ble høytidelig overrakt mandag 17. september. Overrekkelsen av syklene skjedde samlet på Sandstrand Bo- og servicesenter med representanter fra foreningene, de enkelte institusjonene og Sparebankstiftelsen til stede. Representant fra Gjensidigestiftelsen hadde dessverre ikke mulighet til å delta.

Anledningen ble også benyttet til høytidelig dåp av sykkelen på Sandstrand, som fikk navnet Petter Smart. Petter fordi det vil være et «mannlig» innslag da det for tiden bare er damer som bor på aldershjemmet, og Smart fordi sykkelen var velutrustet og smart.

Dåp Foto : SBS

Fra «dåpsseremonien»: Fra venstre Ellbjørg Hansen som døpte sykkelen og gudmor Ragnhild Limberg

Prøvetur Rick-shawFoto: Per Eivind Horn

Prøvetur med sykkelen. fra venstre leder Skånland Røde kors, Einar Aune, fra Sparebankstiftelsen Frank Halvar Solvang og leder Sandstrand Røde Kors Liv Marit Torbergsen. Bak – Sjåfør og trivselskoordinator Linda Hartviksen.

Røde kors-foreningene og institusjonene oppfordrer frivillige til å melde seg som sjåfører for å ta beboerne med ut på sykkeltur. Kontakt avdelingssykepleier på institusjonen. Opplæring vil bli gitt, og øvelse er nødvendig før man tar med passasjerer på tur. Kommunens rutiner som trafikksikker kommune må følges.